Houtenvloeren Bax
Image default
Verbouwen

Handvaten voor gewenst gedrag op het werk

Werkplekken moeten een plek bieden waar iedereen veilig en ontspannen is. Onprofessioneel gedrag is hier niet op zijn plaats. Eigenlijk zou het een plezierige cultuur moeten zijn. Angst om geïntimideerd te worden, of dat nu van geslacht of niet-geslacht aard is, discriminatie of pesten zijn hier niet acceptabel. TNO heeft enkele richtlijnen geformuleerd voor (on)gewenste omgangsvormen tussen de werkvloer en medewerkers. We leggen deze richtlijnen graag aan je voor op deze blog.

Wat is ongewenst gedrag?

Als we het hebben over ongewenst gedrag, dan bedoelen we de discriminatie van pesten, intimidatie en geweld of agressie. Als je bedenkt dat gemiddeld 15% van de werknemers te maken heeft gehad met ongewenst gedrag, is dat een extreem hoog percentage. Het is duidelijk dat hier verandering in moet komen. Eén mogelijkheid is het opstellen van een gedragscode en ook de registratie in een ongevallen formulier.

Gedragscode

Een gedragscode moet bepalen welk gedrag aanvaardbaar is en welk niet. Maar het moet ook duidelijk maken wat een werknemer moet doen als hij of zij geconfronteerd wordt met onaanvaardbaar gedrag. Overtredingen en sancties moeten in de gedragscode worden vermeld. Daarnaast kunt u de gedragscode opnemen in de digitale versie van de RI&E.

Stap-voor-stap handleiding

De gedragscode moet vergezeld gaan van een stappenplan met daarin de stappen die gevolgd moeten worden. De juiste volgorde is:

 1. Faciliteer de discussie en definieer de ideale gedragsvormen.

 2. Maak onaanvaardbaar gedrag draaglijk en creëer een passend kader.

 3. Wat moet je doen als je ongewenst gedrag tegenkomt

 4. Beschrijven van de klachtenprocedure

 5. De klachtencommissie omschrijven.

 6. De maatregelen nader omschrijven

 7. De uitvoering van de gedragscode

 8. De gedragscode moet van kracht blijven.

 

Wijzigingen in het draaiboek dat u bijhoudt met de steeds veranderende RI&E. 

Waarom is het belangrijk om er aandacht aan te besteden?

Volgens onderzoek heeft vijftien tot een derde van de mensen te maken met negatief gedrag op de werkvloer. Dat is ongeveer 3 op de 20. Daar komt bij dat ongeveer 6% van de werknemers te maken heeft met discriminatie. Stress kan fysieke en ook psychische problemen veroorzaken. Zowel de werkgever als de werknemer moeten aandacht besteden aan een positieve en veilige werkomgeving. Dit zal resulteren in een betere sfeer op de werkplek, een betere kwaliteit van het werk en een positief effect op de productiviteit, en een lager ziekteverzuim.

https://www.raatwerk.nl