Houtenvloeren Bax
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wettelijk verplicht ontruimingsplan

Voor bedrijven is het verstandig om een ontruimingsplan te hebben gemaakt. In de meeste gevallen is dat zelfs wettelijk verplicht. De wet bepaalt dat er een ontruimingsplan moet zijn opgesteld als er een brandmeldinstallatie in het pand aanwezig is. Of de brandmeldinstallatie verplicht is, is afhankelijk van diverse factoren. Wat is de gebruiksfunctie van het gebouw, wat is de oppervlakte en hoeveel etages telt het gebouw. In de regel geldt dat als het pand meer dan 500 vierkante meter bedraagt en/of meer dan één bouwlaag bevat er een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn.

NEN 8112

De NEN 8112 is de norm die wordt gehanteerd en waaraan het ontruimingsplan moet voldoen. Het doel van het ontruimingsplan is om een ontruiming van een pand tijdens een calamiteit vlot te laten verlopen. De norm geeft aan wie in het bedrijf bepaalde taken op zich moet nemen. Intern worden afspraken hieromtrent gemaakt en vastgelegd in het ontruimingsplan. Binnen het bedrijf zullen bepaalde medewerkers een hulpverleningsfunctie hebben, de zogenaamde BHV’ers. In een ontruimingsplan wordt duidelijk omschreven wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn, eveneens als de taken van de directie, receptie en beveiliging. Het ontruimingsplan geeft aan hoe er gehandeld moet worden in het geval van een brand of wanneer het ontruimingsalarm is gegeven. Het ontruimingsplan moet bovendien informatie bevatten over het gebouw, de situatie, de installaties en de organisatie. Tenslotte heeft een goed ontruimingsplan informatie over de alarmeringsprocedure en stroomschema hoe de alarmering verloopt, verklaringen van symbolen, plattegronden en een logboek.

 

Ontruimingsplattegrond

Een belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan is een plattegrond van het pand waarop de vluchtroute en nooduitgang worden aangegeven. Deze plattegrond zal op belangrijke punten in het gebouw worden opgehangen. In ieder geval moet er op elke verdieping eentje aanwezig zijn. Volgens de Arbowet moeten medewerkers namelijk op een veilige en snelle manier het pand kunnen verlaten in het geval van een calamiteit. Uiteraard is het van belang dat deze plattegronden op zijn tijd bijgewerkt worden zodat ze altijd up-to-date zijn.